Företagsledning

Företagsledningen får möjlighet att följa och styra verksamheten på alla nivåer med stöd av korrekt information.

Controllers

Verktyg för controllers

Controllers får ett verktyg i BIS som innebär att de kan effektivisera och få kontroll över sina återkommande processer.

Läs mer

Verksamhetsledning

Anpassad information för operativ verksamhetsledning

Verksamhetsledningen på olika nivåer får vid rätt tillfälle ett korrekt beslutsunderlag serverat.

Läs mer

Företagsledning

Beslutsunderlag för företagsledning

Företagsledningen får möjlighet att följa och styra verksamheten på alla nivåer med stöd av korrekt information.

Läs mer

Företagsledningen får möjlighet att följa och styra verksamheten på alla nivåer med stöd av korrekt information.

Man kan snabbt och säkert få en samlad bild över koncernens olika verksamheter när man önskar.

Det är enkelt att presentera beslutsunderlag i olika medier som PC, tablet eller PDF.

Det går snabbt att ta de rätta besluten och föra ut dem i organisationen.