Controllers

Controllers får ett verktyg i BIS som innebär att de kan effektivisera och få kontroll över sina återkommande processer.

Controllers

Verktyg för controllers

Controllers får ett verktyg i BIS som innebär att de kan effektivisera och få kontroll över sina återkommande processer.

Läs mer

Verksamhetsledning

Anpassad information för operativ verksamhetsledning

Verksamhetsledningen på olika nivåer får vid rätt tillfälle ett korrekt beslutsunderlag serverat.

Läs mer

Företagsledning

Beslutsunderlag för företagsledning

Företagsledningen får möjlighet att följa och styra verksamheten på alla nivåer med stöd av korrekt information.

Läs mer

Controllers får ett verktyg i BIS som innebär att dom kan effektivisera och få kontroll över sina återkommande processer.

BIS automatiserar och kvalitetssäkrar de manuella momenten och kortar ner ledtiderna för det löpande arbetet. Detta ger mer tid över för arbete med analyser och verksamhetsutveckling.

Controllers kan genom BIS leverera rätt information i rätt tid till rätt person.

BIS hanterar komplex affärslogik och är samtidigt enkelt att administrera.