Verksamhetsledning

Verksamhetsledningen på olika nivåer får vid rätt tillfälle ett korrekt beslutsunderlag serverat.

Controllers

Verktyg för controllers

Controllers får ett verktyg i BIS som innebär att de kan effektivisera och få kontroll över sina återkommande processer.

Läs mer

Verksamhetsledning

Anpassad information för operativ verksamhetsledning

Verksamhetsledningen på olika nivåer får vid rätt tillfälle ett korrekt beslutsunderlag serverat.

Läs mer

Företagsledning

Beslutsunderlag för företagsledning

Företagsledningen får möjlighet att följa och styra verksamheten på alla nivåer med stöd av korrekt information.

Läs mer

Verksamhetsledningen på olika nivåer får vid rätt tillfälle ett korrekt beslutsunderlag serverat.

Informationen paketeras individuellt beroende på befattning och roll i organisationen. Detta innebär att man enklare kan mäta och påverka sin verksamhet för att nå uppsatta mål