Support policy

Support policy

BI Partners underhålls- och supportavtal innebär att kunden har tillgång till support och stöd i samband med den dagliga driften samt att man har tillgång till uppdaterade versioner av BIS Info Store.

Nedan finns instruktioner för att få teknisk support, tillsammans med beskrivningar av våra supportfunktioner, processer och rutiner.

 

Produkter som stöds i underhålls- och supportavtal för BIS

BIS Info Store, BIS Planning, BIS Executive Reporting och BIS Market.

 

Underhålls- och supportavtal

BI Partner AB tillhandahåller support och underhåll av programvaran genom rättningar av fel i programvaran samt genom löpande utveckling och förbättringar av densamma.

 

Svartstider

Vid driftstopp mellan kl. 08.00 – 17.00 vardagar påbörjar BI Partner AB felsökning och rättning inom en timma efter felanmälan eller erhållet mail från BIS Info Store. Övrig tid påbörjas felsökning inom tre timmar. I de fall felaktigheter beror på av BI Partner AB levererad programvara utgår ingen debitering. I övriga fall debiteras ordinarie timtaxa.

 

Obligatoriska uppgifter i samband med supportärende

När du kontaktar BI Partner angående support, lämna följande information:

  • Företagets namn och kontaktuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress).
  • Produkt och versionsnummer.
  • Detaljerad beskrivning av problemet, inklusive eventuella åtgärder som krävs för att återskapa problemet.

 

Omfattning av supportärende

Daglig övervakning av laddningar av BIS Info Store från olika källsystem (t.ex. SAP eller Visma) genom BIS Info Stores inbyggda mailsystem. Daglig övervakning av löpande inrapportering av utfall, budget, prognos, statistik genom BIS Info Stores inbyggda mailsystem.

BI Partner AB tillhandahåller enklare och mindre omfattande telefonsupport. Det innebär support vid handhavande av systemet i samband med den dagliga driften, exempelvis, överföring av data, korrigering av felvärden och liknande.

IMG_0903