BIS Reporting

BIS Reporting

Tilläggsmodul för effektiv rapportering av verksamheten till olika organisatoriska nivåer.

Färdiga standardrapporter i MS Reporting Services samt djupare analys i MS Excel mot kuber skapade med MS Analysis Services

Informationen visualiseras anpassat efter användarens behov på PC eller på tablet.

Enkelt att kommentera olika rapporter för återkoppling till olika nivåer i organisationen

 

Executive Reporting

Executive Reporting är en tilläggsmodul till BIS som från rapporter och dokument skapar färdiga PDF-böcker. Arbetet med framtagande av rapportpaket eller styrelse- och ledningsgruppsmaterial underlättas avsevärt.

Produkten skapar rapporter från MS Reporting Services och binder samman dessa till en PDF-rapport med innehållsförteckning, sidnumrering och bokmärken.

Komplett styrelsematerial

Executive Reporting kan även importera PDF-filer skapade från andra program eller från inscannade dokument och bilder, detta innebär att allt material till mötet kan sammanfogas, skickas med E-post, skrivas ut och även sparas för framtiden.

Enkelt att använda

Executive Reporting är en helt webbaserad produkt och hanteras enkelt via BIS webbportal.

IMG_1006