BIS Planning

BIS Planning

Planning är en tilläggsmodul till BIS och är ett kraftfullt stöd för företagets budget- och prognosprocesser.

Planning är bl a skapat med MS Excel vilket utgör basen för modulens funktionalitet. De allra flesta användare är väl bekanta med gränssnittet.

Planning är helt webbaserat och fullt integrerat med BIS – Info Store. Detta betyder enkel rapportering, fullt stöd för olika planeringsnivåer, valutahantering mm.

Planning hanterar alla de komplexa delarna i budgetprocessen såsom dokumentation, import av stöddata både från sidosystem och dokument, olika beräkningar baserade på globala antaganden, periodiseringar och allokeringar.

Fullt stöd finns för hantering av arbetsflöden med versioner och attester. Därutöver finns även säkerhetshantering och avancerade kontroller av inmatad data.

För att stödja prognosprocessen finns en enklare modell på en mindre detaljerad nivå för det tätare prognosarbetet.

Prognosförslag kan skapas utifrån det verkliga utfallet kombinerat med budget eller tidigare prognoser. Därefter kan de prognosansvariga göra lämpliga förändringar och skapa en ny prognos.

Modellen hanterar obegränsat antal prognoser, kommentarer och attester.

 

bis_planning-490x327[1]