BIS Market

BIS Market

Gör det möjligt för alla som har ansvar för marknadsföring att skapa sig en unik insikt om sina egna kunder och sin marknad.

Vi skapar information för strategisk insikt om förutsättningarna på marknaden och gör det möjligt att skapa operativa marknadsaktiviter baserat på ett kvalificerat beslutsunderlag.

Att integrera företagsspecifik data och externa datakällor i kombination i en och samma databas, gör det möjligt att skapa en plattform för långsiktigt faktabaserad marknadsbearbetning istället för traditionell kampanjbearbetning.