BIS Infostore

Kärnan i det finansiella datalagret

BIS – Info Store är det finansiella datalagret och kärnan i BI Partners erbjudande. Datalagret är baserat på ledande metodik för design och implementering av datalager, den så kallade ”Kimball Method”.

Info Store hanteras via en webbportal som bland annat ger full direktåtkomst till rapporter, navigering till analyser samt ett gränssnitt för administration och underhåll. Portalen kan enkelt integreras med kunders befintliga portaler.

Import från affärssystem

Automatisk import av data från affärssystem eller koncernredovisning.

Komplett datalager

Ett komplett datalager med ETL process byggd med MS Integration Services, databaser i MS SQL Server och en s.k. OLAP-kub i MS Analysis Services. Vi använder den modernaste tekniken i form av MS SQL Server 2012, 2014, 2016, .NET och MS Excel.

Rapportering och analys

Färdiga standardrapporter i MS Reporting Services samt djupare analys i MS Excel mot kuber skapade med MS Analysis Services.

Kraftfull säkerhetslösning

Säkerhetslösning med enkel hantering av all säkerhet ner på användarnivå.

Automatisk spårning

Komplett felhantering och loggning samt funktioner för spårning av felaktigheter i importerad data.

Master data

Inbyggd modul för enkel hantering av master data och dimensionshantering.

Visning av dokument

Koppling mellan rapporter och olika system för visning av elektroniska dokument, bl a leverantörs- och kundfakturor.

Inläsning av statistik

Modul för inrapportering av statistik data, t ex antal anställda, arbetade timmar mm.

Hantering av flera språk och valutor

Hantering av flera språk och valutor i rapporter och i webbportal.

Övriga funktioner

Realtidsdata, KPI-designer, segmentsrapportering, workflow för budget- och prognosprocesser. En standardkub för möjlighet till snabb analys av all ingående data mm.

Hjälp och dokumentation

Onlinestöd för hjälpfunktioner, användar- och systemdokumentation.

IMG_0944