Vad vi gör

För att kostnadseffektivt kunna levererar stor affärsnytta har BI Partner utvecklat beslutsstödssystemet BIS, där vi skapar anpassade BI lösningar för våra kunder

BIS består av flera moduler som tillsammans utgör en komplett BI lösning för framförallt finansiell rapportering och analys

BIS Infostore
Info Store är det finansiella datalagret och kärnan i BI Partners erbjudande
BIS Planning
Ett kraftfullt stöd för företagets budget- och prognosprocesser
BIS Reporting/ BIS Executive reporting
Skapar effektiv rapportering av verksamheten till alla organisationsnivåer. Från rapporter och dokument skapas färdiga rapportpaket och PDF-böcker för styrelse- och ledningsgruppsarbetet
BIS Light
Analys och rapportering för mindre företag
Power BI
BIS har fullt stöd för Power BI
Bis Market
Modulen gör det möjligt att få ett unikt beslutsunderlag för strategisk och operativ marknadsinsikt