Vad vi gör

För att kostnadseffektivt kunna levererar stor affärsnytta har BI Partner utvecklat beslutsstödssystemet BIS, där vi skapar anpassade BI lösningar för våra kunder

BIS består av flera moduler som tillsammans utgör en komplett BI lösning för framförallt finansiell rapportering och analys

BIS Infostore
Info Store är det finansiella datalagret och kärnan i BI Partners erbjudande
BIS Planning
Ett kraftfullt stöd för företagets budget- och prognosprocesser.
BIS Reporting
Skapar effektiv rapportering av verksamheten till alla organisationsnivåer.
BIS Executive reporting
Från rapporter och dokument skapas färdiga rapportpaket och PDF-böcker för styrelse- och ledningsgruppsarbetet.
Bis Market
Modulen gör det möjligt att få ett unikt beslutsunderlag för strategisk och operativ marknadsinsikt.
Support policy
BI Partners underhålls- och supportavtal innebär att kunden har tillgång till support och stöd i samband med den dagliga driften samt att denne har tillgång till uppdaterade versioner av BIS Info Store.