Ny Kund – AB Volvo

Av: Joakim Gran -

Sedan tidigare har BI Partner levererat BIS till AB Volvos fastighetsbolag – Volvo Group Real Estate.

Från och med 2016 kommer BIS även att användas för verksamhetsstyrning av AB Volvos Shared Service funktioner – Accounting and Company Control och HR Services – samt huvudkontors funktioner s.k. Corporate Functions.
BIS kommer främst att stödja AB Volvos resultatuppföljning och analys samt budget och prognos arbete.