Controllers

Verktyg för controllers

Controllers får ett verktyg i BIS som innebär att de kan effektivisera och få kontroll över sina återkommande processer.

Läs mer

Verksamhetsledning

Anpassad information för operativ verksamhetsledning

Verksamhetsledningen på olika nivåer får vid rätt tillfälle ett korrekt beslutsunderlag serverat.

Läs mer

Företagsledning

Beslutsunderlag för företagsledning

Företagsledningen får möjlighet att följa och styra verksamheten på alla nivåer med stöd av korrekt information.

Läs mer

Bi Partner är

Specialister på finansiell analys och rapportering

Vad vi gör
Med en egenutvecklad BI mjukvara skapar BI Partner kundanpassade lösningar för beslutsstöd i ett långsiktigt partnerskap med våra kunder.
Vi levererar individuellt anpassad och korrekt information för alla beslutsfattare, i rätt tid.
Våra användare
Våra användare finns ofta på medelstora och stora personalintensiva organisationer, geografiskt spridda
med komplexa strukturer och mycket höga krav på sin finansiella rapportering och planering.
Vilka är BI Partner
BI Partner är ett konsult- och mjukvaruföretag med bred kompetens inom beslutsstöd och med fokus på finansiell rapportering och planering